Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2015

InsideTheClouds
7548 92e6
Reposted frompea-pea pea-pea viabirke birke
InsideTheClouds
9172 595f 500
Reposted frompea-pea pea-pea viabirke birke
3797 d1f5 500
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viabirke birke
InsideTheClouds
2631 ac27

October 27 2014

InsideTheClouds
9887 bca1
Reposted frommagicdust magicdust viaskrzacik skrzacik
InsideTheClouds
6720 a354
InsideTheClouds
9531 0774
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viavoty voty
InsideTheClouds
Reposted frompanimruk panimruk viasunako sunako
InsideTheClouds
5210 8bfd
Reposted fromretaliate retaliate viasunako sunako
InsideTheClouds
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaTveilight Tveilight
InsideTheClouds
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaTveilight Tveilight

October 21 2014

InsideTheClouds
Reposted fromweightless weightless viaLithieu Lithieu
InsideTheClouds
Click love at us !
Reposted fromweightless weightless viaretaliate retaliate
InsideTheClouds
InsideTheClouds
1430 0ac3 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacontrolled controlled

October 19 2014

InsideTheClouds
InsideTheClouds
Znów cholernie się rozczarowałam, a przecież nikt mi niczego nie obiecywał.
— jak zawsze, głupia ja.
Reposted fromcontrolled controlled

October 18 2014

InsideTheClouds
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
InsideTheClouds
7492 9a2c 500
Reposted fromkjuik kjuik viakochamewe kochamewe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl